Headerbild

Att bli medlem

Medlemskap i Gotlands Motorförenings Bilklubb  

Enskild medlem         200 kr

Hela familjen              350 kr

Ange namn och personnummer för alla !

Betala på pg 58529-9 eller Swish 123 093 9793

 

Du som är ny medlem maila till  kassören andersselin@telia.com
Namn

Adress

Personnummer

telefon

emailadress

OBS ! Meddela kassören andersselin@telia.com när du ändrar mailadress. Ändring av postadress får vi per automatik från SVAR.

Medlemskapet gäller kalenderår från 1/1 tom 31/12.  Enligt stadgarna utesluts medlem efter 2 obetalda år.  

För att kunna lösa licens i Lots måste medlemsavgiften vara betald. Detta kontrolleras manuellt av kassören som öppnar behörighet i Lots.