Headerbild

Reseräkning / bidrag

Klubben kan söka bidrag för fastlandsresor, som görs av klubbens medlemmar, dels från Riksidrottförbundet ( ansökes hos RF-Sisu Gotland) och från Region Gotland. Syftet är att tävlande skall kunna tävla på något sånär samma villkor som dom som bor på fastlandet.

Medlemmar som tävlar på fastlandet kan ansöka om resebidrag hos klubben på särskild blankett.  Reseräkning hämtas här  Vill du fylla i den på datorn så ladda ner och spara den. När du sedan öppnar den kan den fyllas i. Det går bra att maila den till kassören,  andersselin@telia.com Bifoga då biljetter också digitalt.

Självklart kan du skriva ut reseräkningen och skicka med vanlig post också  

Bifogat skall också finnas kopia på biljett. Sänd ansökan snarast till kassören så kommer pengarna. För resor gjorda 1/1 - 30/6 skall blankett vara inskickad senast 10/7 och för 1/7-31/12 senast 10/1. För sent inkommen ansökan utbetalas ej.

Klubben ansöker  sedan om bidrag 2 ggr per år med gjorda resor som underlag hos RF-Sisu Gotland och Region Gotland.

Rese ersättningar GMF 2023

 

 

Rally

FR

DR 

OFF

RB

Förare

150

150

150

150

150

Kartläsare rally

150

0

0

0

0

Bilvändare/mek

0

0

0

0

150

Bil / Husbil <6 m

200

200

200

200

200

Bil / Husbil 6-9 m

300

300

300

300

300

Släp

225

225

225

225

0

 

 

 

 

 

 

Ovanstående är garanterat belopp som utbetalas omgående efter inlämnad 

reseräkning. När ansökta resebidrag erhålles från RF och RG slutregleras

detta så alla bidragspengar tillfaller de som sökt. Beloppen avser en tor - resa

 

 

 

 

 

 

Om en förare rally har kartläsare på fastlandet utgår ingen ers för kartläsare

Om en kartläsarare rally tävlar med en fastlandsförare och tar egen bil med 

båten utgår ersättning även för bil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS! Ange även medföljande mekaniker för RY, FR, DR, OFF på ansökan

Kopia på biljett måste bifogas ansökan om ersättning skall utgå

 

 

 

 

 

 

 

EXTRA STARTBIDRAG

 

 

 

 

Stimulansbidrag för tävlingar på fastlandet enligt följande (per tävling)

 

 

Rally

FR

DR 

OFF

RB

Förare

500

300

300

300

300

Endast kartläsare

300

 

 

 

 

Förare DM-tävling fastlandet

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adress

Gotlands MF:s Bilklubb c/o Anette Westöö, Baldersgatan 13 K 62145 Visby

Kontakt

Tel: 0731415123 E-post: anwecasting@live.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in